Nowa firma - spolki-osobowe

Spółki osobowe

nowa-firma.com.pl


Spółki osobowe

Działalność spółek osobowych jest uregulowana w ustawie Kodeks Spółek Handlowych z dnia 15 września 2000 roku (KSH). Spółki osobowe mogą we własnym imieniu uzyskiwać prawa, w tym także własność nieruchomości oraz różne prawa rzeczowe. Mogą także zaciągać długi, pozywać i być pozywanymi (tzw. zdolność procesowa). Spółki osobowe wykonują działalność gospodarczą pod własną firmą. Zmiana przepisów umowy spółki/statutu wymaga zgodności wszystkich wspólników.

Spółki osobowe działają w oparciu o indywidualną pracę wspólników w spółce. Wyróżniamy następujące spółki osobowe:

  1. spółki jawne

  2. spółki komandytowe

  3. spółki komandytowo-akcyjne

  4. spółki partnerskie

 

Ad.1. Spółka jawna ponosi odpowiedzialność za osobiste zobowiązania, natomiast nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zobowiązania jej wspólników. Wspólnicy zaś odpowiadają solidarnie za długi spółki bez ograniczenia, całym swym kapitałem

 

Ad.2. Spółka komandytowa ma na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod oznaczeniem (firmą), gdzie za długi spółki przynajmniej jeden wspólnik odpowiada nieograniczenie (komplementariusz), a odpowiedzialność przynajmniej 1 wspólnika (komandytariusza) cechuje się ograniczonością. Odpowiedzialność komplementariusza jest osobista, bez ograniczeń i solidarna. Odpowiedzialność komandytariusza ogranicza się do wielkości sumy komandytowej.

 

Ad.3. Spółka komandytowo-akcyjna ma na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod oznaczeniem (firmą), gdzie wobec wierzycieli za długi spółki odpowiada nieograniczenie, przynajmniej 1 wspólnik (komplementariusz), zaś przynajmniej 1 wspólnik jest akcjonariuszem.

 

Ad.4. Spółka partnerska stanowi formę organizacyjno-prawną zbudowaną przez wspólników (czyli partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu (np. architekta, adwokata, psychologa) w instytucji prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną nazwą (firmą).